Slechts een inschrijving na afhaken Van Wijnen

ERMELO - Hegeman Bouwontwikkeling BV zal de Leemkuul in Ermelo ontwikkelen. Hegeman kwam met zijn inschrijving dicht in de buurt van de criteria die de Gemeenteraad van Ermelo heeft gesteld. Van Wijnen BV had ook ingeschreven maar haakte af omdst het project in hun ogen financieel niet haalbaar was met het product dat zij voor ogen hadden. ,,De Leemkuul zal niet zo duurzaam worden als wij hadden gewild maar scoorde met 71.5 van de 100 te behalen punten een ruime voldoende'', aldus wethouder Jan van den Bosch.

Dat er minder duurzaam wordt gebouwd heeft volgens Van den Bosch te maken met juridische gronden. ,,Wij kunnen duurzaamheid op grond van het Bouwbesluit niet afdwingen, we kunnen slechts verleiden tot duurzame bouw.'' Een adviseur heeft volgens hem de inschrijving begeleid. Hoewel de Leemkuul niet volledig energieneutraal zal worden gebouwd, zal er veel groen worden verwerkt. Hegeman heeft tijdens een bewonersbijeenkomst in de Leemkuul het plan gepresenteerd en de beoordeling van de buurtbewoners zijn verwerkt in de score. Van de 41 omwonenden waren 26 positief. Een aantal vindt de ontmoetingsruimte te klein.De Parasol had liever zijn eigen afsluitbare voorziening met meubilair en voorzieningen. Ook verdwijnen er een aantal parkeerplaatsen en komen op een andere  plek parkeerplaatse terug voor de nieuwe bewoners. Nu wordt geparkeerd door omwonenden bij de Leemkuul. Zij hebben hun zorg uitgesproken over het parkeren. Het project bevat 18 woningen in de prijsklasse 170.000 tot 200.000 euro. Ook zal er een vrijstaande ontmoetingsruimte van 100 vierkante meter worden gerealiseerd.

Al bij het begin van het aanbestedingstraject wist het college dat de kans bestond dat geen enkele marktpartij zich zou inschrijven. ,,De criteria lagen hoog en het was dus best spannend'', aldus Van den Bosch.