Afdrukken

Vormen van biomassa, zonneenergie en windenergie

ERMELO - Er komt op korte termijn een onderzoek naar de voor Ermelo meest haalbare en relevante vormen van grootschalige opwek van energie. De motie van Progressief Ermelo, ChristenUnie en CDA kreeg in de raadsvergadering van donderdagavond 30 juni voldoende steun en werd daarmee aangenomen.

 De motie werd ingediend omdat Ermelo heeft uitgesproken in 2030 energieneutraal te willen zijn, wat inhoudt dat er evenveel duurzame energie opgewekt wordt dan dat er energie verbruikt wordt. Op dit moment is het aandeel duurzaam opgewekte energie nog minder dan 1% van het totale energieverbruik. De ambitieuze doelstelling kan alleen gerealiseerd worden als er ge├»nvesteerd wordt in grootschalige duurzame opwek, vinden PE, CU en CDA die met de motie kwamen. SGP en VVD konden niet meegaan met de motie omdat de raad al heeft besloten geen windmolens op Ermelo's grondgebied te willen. Volgens CDA is de motie geenszins gericht op windenergie. ,,Het is geen windenergieopwekmotie'', aldus Karel de Greef (CDA). ,,Gebleken is dat een compleet pakket nodig is om onze ambitie te kunnen halen. We moeten ook open staan voor andere manieren van opwek. Zo is er veel expertise opgedaan met bio massa in onze regio. We wachten het onderzoek af.''

Ermelose bedrijven

Bart van der Knaap (BBE) brak een lans voor de Ermelose bedrijven bij het duurzaam inkopen. ,,Wij zouden wel inzicht willen krijgen hoe dat tot nu toe gebeurt. Het kan niet zo zijn dat bij het duurzaam aanbesteden, onze Ermelose bedrijven verliezen. Zij betalen vrij hoge onroerendzaakbelasting (ozb) in vergelijk met buurgemeenten.'' Volgens wethouder Jan van Eijsden is er een raadsbesluit geweest dat burgers worden gecompenseerd door een hogere bijdrage in de ozb door de bedrijven. Dat raadsbesluit ligt er volgens hem nog vanuit de tijd dat Dirk de Vries Reilingh wethouder was. Voor sommige raadsleden was deze uitspraak aanleiding om het besluit mogelijk te willen actualiseren.

Alternatieve brandstof

Leo van der Velden (SGP) vroeg zich af of er niet meer aandacht kon worden besteed aan alternatieve brandstoffen. ,,Transportondernemer Van den Brink vraagt daarom.'' Karel de Greef echter vond dat bedrijven de gemeente zelf ook goed wisten te vinden. ,,We moeten dit balletje bij de ondernemer zelf laten. Zij hoeven niet te wachten tot Ermelo er mee komt, maar kunnen dit heel goed zelf oppakken.''

Energiecoach

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat er draagvlak was voor het aanstellen van een energiecoach of coaches, waarbij het bedrijfsleven mogelijk behoefte heeft aan andere begeleiding dan de burger.