Afdrukken

CDA Ermelo reageert op geweldsincident zaterdagnacht

ERMELO – Het CDA Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het geweldsincident dat in de nacht van zaterdag op zondag plaats vond. Volgens woordvoerder en raadslid van der Weide moeten er duidelijke grenzen getrokken worden. 'Als CDA Ermelo vinden wij dat iedereen – jong of oud – veilig moet kunnen uitgaan in Ermelo'. Hij wil daarom duidelijkheid hebben van het college of dit incident eenmalig was, of dat er sprake is van een toename van geweld rondom het uitgaan in Ermelo.

Raadslid van der Weide is erg verbaasd over de berichtgeving rond het incident over de belemmering van het onderzoek van de politie en het ambulancepersoneel. 'Als de berichtgeving klopt dan is dit erg treurig. Een steekincident is al triest genoeg, maar dat vervolgens ook de hulpdiensten worden belemmerd in hun werk maakt de maat vol! Mensen die een publieke taak uitvoeren, of dat nou professioneel of vrijwillig is, moeten altijd en overal met respect behandeld worden. Dat betekent heel simpel dat je je aan de regels moet houden, luisteren naar de aanwijzingen die ze geven en niet hun werk moet frustreren.' De samenlevingspartij vindt dat iedereen zich er van doordrongen moet zijn dat politie en ambulancepersoneel werkt voor de veiligheid van ons allemaal. 'Wij zijn daarom benieuwd hoe vaak het voorkomt in Ermelo dat mensen met een publieke taak te maken hebben met agressie en geweld. Dat gaat dus om de hulpdiensten, maar ook om de ambtenaar achter het loket of de verkeersregelaar tijdens een wielerronde.'

Verantwoordelijkheid pakken
Het CDA Ermelo stelt ten slotte dat de gemeente en politie niet alleen verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van agressie en geweld. 'Uiteindelijk wil iedereen een leuke stapavond. Wat het CDA Ermelo betreft moet daarom iedereen - gemeente, politie, horeca, maar ook het uitgaanspubliek - zijn verantwoordelijkheid pakken om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. En mocht er dan onverhoopt toch iets gebeuren, dan is het zaak om de hulpdiensten ruimbaan te geven voor het werk dat zij doen zodat zij direct hulp kunnen verlenen. Van der Weide sluit daarom zijn reactie graag af met een quote uit een bekende reclame: 'Handen af van onze hulpverleners!'