Concert eindigt met spektakel

ERMELO -  Het najaarsconcert dat zaterdagavond 14 november in de Immanuelkerk werd gegeven door het Ermelo's MannenKoor in samenwerking met het koperensemble Gelre Brass, werd een muzikaal succes.

EMK-voorzitter Arnold Wijnsma vroeg de aanwezigen, waaronder zich ook burgemeester André Baars bevond, één minuut stilte in acht te nemen voor alle slachtoffers en hun naasten van de recente bloedige aanslagen in Parijs. Na het openingswoord zong het EMK de volledige Deutsche Messe. Enkele delen daarvan werden begeleid door Gelre Brass, terwijl alle solopartijen werden gezongen door een kleinkoor, bestaande uit leden van het EMK.

Solisten

Vervolgens was het de beurt aan koperensemble Gelre Brass, dat eerst het werk Pacific en vervolgens het solowerk Londonderry Air voor euphonium, in een bewerking van dirigent Adriaan Bruinink, ten gehore bracht. Het Ermelo's MannenKoor vervolgde de avond met enkele geestelijke liederen. Solisten van Gelre Brass speelden een tweetal muziekstukken, namelijk het spektakelstuk T-Bone voor trombone en het prachtige Gabriëlla's Song voor cornet. Na de hymne "Veni Creator Spiritus" van het EMK wist de vaste begeleider Bert Elbertsen, met een prachtige improvisatie, een ieder te boeien. Na afloop viel een groot applaus hem ten deel.

UItsmijter

Voor de sluiting van de avond zong het EMK nog 3 spirituals. Tijdens zijn slotwoord bedankte de voorzitter allen die aan dit najaarsconcert hebben meegewerkt en zette de twee dirigenten Wiebren Buma en Adriaan Bruinink, solist Bert Elbertsen en de solisten van Gelre Brass, Jeanne Dijkstra, Marinus Buitenhuis en Arjan Smit, in de bloemen. Traditioneel waren de bloemstukken verzorgd door Frouwkje Jonker. Zij reikte de bloemstukken dan ook uit. Hierna deed het EMK nogmaals van zich horen. Met de jasjes los over de linkerschouder zongen zij The Rhythm of Life, een lied uit de musical "Sweet Charity". De solopartijen werden vertolkt door een kleinkoor bestaande uit leden van het EMK. Begeleid door Bert Elbertsen en Gelre Brass eindigde hiermee het najaarsconcert op een spectaculaire wijze. In de foyer van de kerk werd na afloop onder het genot van een hapje en een drankje nog een poosje nagepraat. Allen waren het er over eens dat deze samenwerking voor herhaling vatbaar was.